Vyberte stránku

BONITACE: Hotel Floret, Praha

BONITACE : Hotel Floret, Praha Průhonice, 27.11. od 10 h .

Vážení členové,

Chtěli bychom Vás všechny informovat ohledně doplnění do Žádosti o krycí list, a to z toho důvodu, že je zde další klub pro chov špiců, tudíž je nutné se řídit Zápisním řádem ČMKU Viz článek II. bod 5.Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat (tj. zapisovat vrhy) pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, o svém záměru je chovatel povinen informovat oba kluby. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Změnu je třeba nahlásit oběma klubům tedy KCHŠ i KCHNŠ. Přecházet lze pouze 1 x ročně a to vždy k 1.1. daného roku.Protože chceme co nejjednodušší administrativu pro Vás členy, tak jsme tento důležitý fakt doplnili přímo do krycího listu.

Prosíme věnujte tomu pozornost, jde především o to, abychom předešli možným komplikacím.

Děkujeme za pochopení.

————————————————————————————————————————-

Vážení členové,

srdečně Vás zveme na Členskou schůzi, veškeré informace jsou uvedeny v Pozvánce.

Pozvánka ke stažení
————————————————————————————————————————

Vážení členové,na uvedený email : databazekchs@seznam.cz  fotky, výstavy, informace, úmrtí, kastrace atd.