Vyberte stránku

Seznam krycích psů

Chovní psi jsou do seznamu přidáni automaticky po úspěšně absolvované bonitaci.

Následující seznam krycích psů členěný podle barev slouží jako pomoc chovatelům při hledání vhodných psů ke krytí. Svůj výběr konzultujte ideálně i s dílčím poradcem chovu.

Psi nad 12 let jsou ze seznamu automaticky vymazáni, pokud majitel neurčí jinak.

Fotografie a doplňující údaje o psovi jsou vítány, e-mail pro zaslání: databazekchs@seznam.cz.

Prosíme majitele chovných psů, kteří nedopatřením nejsou na seznamu, nechť se ozvou na výše uvedený e-mail. Psi budou v co nejkratší době do seznamu doplněni.