Vyberte stránku

BONITACE

Informace k bonitacím

Německý špic rázy: střední, malý, trpasličí špic/pomeranian ,Thai Bangkaew Dog a japonský špic minimálně 12 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 14. měsíce věku – to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti v chovu.Německý špic rázy: velký, vlčí špic/keeshond  minimálně 15 měsíců. Chovnost je ode dne ukončeného 17. měsíce věku – to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti pro chov.

Přihlášky

Přihláška je ke stažení na klubových stránkách www.spic.cz (https://www.spic.cz/dokumenty-k-chovu/) ke každé přihlášce nutno doložit oboustrannou kopii průkazu původu psa- NOVĚ!!! Ke každé přihlášce nutno doložit potvrzení o zaplacení!!!

Poplatek za bonitaci je nově NUTNO UHRADIT PŘEDEM!!!– Číslo účtu 238897591/0600 Variabilní symbol 6 – Částka: 1000 Kč, pro členy klubu 500 Kč (50% sleva) .Kompletně vyplněnou přihlášku ve Wordu (včetně adresy, PSČ a kontaktu na majitele), oboustrannou čitelnou kopii PP (s vyplněným majitelem vč. adresy), doklad o zaplacení a kopii absolvovaného vyšetření (pokud nemáte vyšetření k bonitaci, lze dodat později) odešlete e-mailem nebo poštou na adresu: kchsbonitace@seznam.cz Neúplně vyplněné přihlášky budou vráceny. Pokud majitel uvede svůj e-mail, bude mu na něj přijetí přihlášky po uzávěrce potvrzeno.

S sebou na bonitaci

Originál průkazu původu psa – nezapomeňte vyplnit kolonku majitel- očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním – kopii provedené platby (i přes to, že jste již zaslali s přihláškou), povinné vyšetření dle daného rázu:

  • Oficiální výsledek vyšetření patel (NŠ – ráz trpasličí/pomeranian, malý a střední)
  • Oficiální výsledek vyšetření DKK (NŠ – ráz velký a vlčí)
  • Výsledek DNA

Na vyšetření provedené před dosažením 1 roku věku nebude brán zřetel!

Výsledky bonitací jsou zveřejňovány na webových stránkách a přidávány do seznamu chovných jedinců. Doporučujeme proto zaslat reprezentativní foto Vašeho psa spolu s přihláškou na bonitaci na stejný e-mail. tj. kchsbonitace@seznam.cz

Důležité informace k bonitacím

Identifikace jedince při bonitaci

Při bonitaci je naprosto nezbytné, aby byl pes čitelně a jednoznačně identifikovatelný dle údajů zaznamenaných do jeho originálu průkazu původu přímo plemennou knihou, která tento průkaz původu, ev. exportní průkaz původu vydala. Na čipy aplikované později, dolepené dodatečně, neuvedené v průkazech původu apod. nelze brát zřetel. Má-li pes ve svém průkazu původu uvedeno pouze tetování, musí být čitelně tetován. Proto je v zájmu každého, kdo si kupuje psa, aby si tyto náležitosti s prodávajícím vyjasnil včas a nejlépe je též uvedl do písemné kupní smlouvy.