Kalendář výstav

OBSAZENÍ KRUHŮ

!!!Vstupní listy jsou již ke stažení na DOGOFFICE!
!!! Entry sheets can already be downloaded at DOGOFFICE !!

Speciální výstava německých špiců, Thai Bangkaew dog a japonských špiců při WDS v Brně dne 30.9.2021

PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ POUZE PŘES ON-LINE PORTÁL www.dogoffice.cz Přihlášky zaslané e-mailem nebudou přijaty. Statistika bude uveřejněna na portálu DOGOFFICE a na stránkách www.spic.cz

Sonderschau Deutscher Spitz, Thai Bangkaew Hund und Japanischer Spitz bei WDS am 30.9.2021 in Brünn.

ANMELDUNG IST NUR ÜBER DAS ONLINE-PORTAL www.dogoffice.cz  MÖGLICH. Per E-Mail gesendete Bewerbungen werden nicht akzeptiert. Die Statistiken werden auf dem DOGOFFICE-Portal und auf der Website www.spic.cz. veröffentlicht

Special show of German Spitz, Thai bangkaew dog and Japanese Spitz at WDS on 30.9.2021 in Brno.

REGISTRATION IS POSSIBLE ONLY THROUGH THE ON-LINE PORTAL www.dogoffice.cz Applications sent by e-mail will not be accepted. Statistics will be published on the DOGOFFICE portal and on the website www.spic.cz

Propozice/Proposition:

Klubová výstava v Mladé Boleslavi dne 19.6.2021

Přihlášení na klubovou výstavu bude pouze přes www.dogoffice.cz, pokud bude mít někdo problém s přihlášením na dogoffice, prosím ať se obrátí na Petra Lenzová email: kchs.info@centrum.cz tel. 773 460 363.