Vyberte stránku

Informace k bonitacím

Co je to bonitace

Bonitace je odborné posouzení exteriérových a povahových předností, nedostatků a vad jedince v porovnání se standardem plemene dle FCI. Úspěšné absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu.

Jak bonitace probíhá

Proces bonitace je velmi podobný individuálnímu předvedení na výstavě. Rozhodčí během tohoto procesu psa posoudí jak v pohybu, tak postoji, důkladně jej prohmatá po celém těle a také důkladně posoudí jeho chrup. Proto by měl majitel již od útlého věku psa navykat na dotek cizího člověka. Výsledné charakteristiky psa jsou zaznamenány do tzv. bonitační karty.

Minimální věk pro bonitaci

Německý špic střední, malý, trpasličí / Pomeranian, Japonský špic, Thai Bangkaew Dog:

  • minimální věk v den bonitace je 12 měsíců
  • chovnost je ode dne ukončeného 14. měsíce věku – to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti v chovu

Německý špic velký, vlčí / Keeshond:

  • minimální věk v den bonitace je 15 měsíců
  • chovnost je ode dne ukončeného 17. měsíce věku – to je věk, od kterého jedinci mohou být využiti pro chov.

Přihlašování

Přihlašování na bonitace KCHŠ, z.s. probíhá prostřednictvím portálu www.dogoffice.cz. Na tomto portálu jsou také k dispozici propozice k bonitaci. Pro přihlášení je nezbytné mít zde vytvořený uživatelský účet, do kterého majitel nahraje oboustrannou kopii průkazu původu psa. Po odeslání přihlášky jsou vygenerovány podklady k platbě za bonitaci. Pro přehlednost je vhodné nahrát do portálu také potvrzení o provedené platbě.

S sebou na bonitaci

  • originál průkazu původu psa (podepsaný chovatelem i majitelem)
  • očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním
  • kopii provedené platby (i přes to, že jste již nahráli do DogOffice)
  • certifikát o absolvování povinného zdravotního vyšetření (zjistíte zde)

Důležité informace

Při bonitaci je nezbytné, aby byl pes čitelně a jednoznačně identifikovatelný dle údajů zaznamenaných do originálu jeho průkazu původu přímo plemennou knihou, která tento průkaz původu, ev. exportní průkaz původu vydala. Na čipy aplikované později, dolepené dodatečně, neuvedené v průkazech původu apod. nelze brát zřetel. Má-li pes ve svém průkazu původu uvedeno pouze tetování, musí být čitelné. Proto je v zájmu každého, kdo si kupuje psa, aby si tyto náležitosti s prodávajícím vyjasnil včas a nejlépe je též uvedl do písemné kupní smlouvy.

Výsledky bonitace

Výsledky bonitace jsou zveřejňovány na klubových webových stránkách a chovní jedinci jsou taktéž prezentováni v seznamu krycích psů. Doporučujeme proto zaslat ještě před konáním bonitace reprezentativní foto psa na e-mail: zlamalova@spic.cz.


Více najdete v Bonitačním řádu KCHŠ zde.