Vyberte stránku

Členství a poplatky

Jak se stát členem:


Klubové platby a směrnice pro hospodaření klubu chovatelů špiců

Příloha ke směrnici pro hospodaření Klubu chovatelů špiců

Název: Klub chovatelů špiců, z.s.
Právní forma: Spolek
Sídlo: Žantov 30, Kněžmost 294 02
Identifikační číslo: 02426358

Žádáme členy klubu, aby veškeré platby prováděli výhradně bezhotovostně (bankovním převodem nebo složenkou).
Od 01.01.2017 není možné platit bonitace ani klubové poplatky v hotovosti na klubových akcích. Doklad o platbě je člen povinen přiložit k žádosti (např. KL, zápis štěňat) nebo k přihlášce (bonitace, výstava) a v době konání akce mít vždy u sebe jeho kopii.

Členové KCHŠ mají na poplatky slevu 50%!! Tato sleva se nevztahuje na členský poplatek!! Členství vzniká doručením řádné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku na nový kalendářní rok .Členský poplatek se vždy platí na kalendářní rok a pro prodloužení stávajícího členství je splatný do 31.1. daného roku.

Číslo účtu: 238897591/0600
Variabilní symbol = číslo položky v ceníku plateb
Specifický symbol = číslo členského průkazu
IBAN: CZCZ56 0600 0000 0002 388 97591
BIC: AGBACZPP
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů špiců, Žantov 30, Kněžmost 294 02
Jako specifický symbol uvádějte číslo vaší členské průkazky.

 

Ceník platný od 23.4. 2023

 

Úřední dny a hodiny PK ČMKU jsou – úterý: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00  středa: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00

Ceny úkonů platí pro členy a jsou uvedeny bez DPH, zásilka přijde na dobírku. Nečlenové KCHŠ platí plnou taxu, což se rovná dvojnásobku uvedené ceny.

 

Přehled nejčastějších plateb:

 

Plemenná kniha:  Jakub Kadlec + 420 725 820 486 kadlec@cmku.cz
Vystavení PP  200 Kč zasílá se přes poradce chovu
Výstavní příloha  50 Kč zaslat kopii PP
Přeregistrace  po uchovnění 250 Kč zaslat originál PP
Kniha krytí a odchovů  10 Kč zasílá se po přeregistraci s  PP
Zápis importu  300 Kč zaslat originál exportního PP
První použití zahraničního  psa v ČR 200 Kč zaslat kopii PP psa a kopii  dokladu o chovnosti
Exportní PP  300 Kč zaslat jméno a adresu  nového majitele
Šampionáty  Lenka Fairaislová  + 420 234 221 370 fairaislova@cmku.cz
Český šampion Junior  nebo Grand šampion 100 Kč zaslat  originál PP a  výstavní přílohy
Interšampion, Veterán  šampion zdarma zaslat potvrzené CACIB  kartičky + kopii PP  a výstavní přílohy
Vyřízení chovatelské  stanice Lenka Fairaislová  + 420 234 221 370 fairaislova@cmku.cz

 

Žádosti o vrácení přeplatků:

Vznikne-li někomu přeplatek a žádá-li vrátit peníze, žádost o vrácení musí zaslat písemně e-mailem spolu s číslem účtu, na který se má přeplatek vrátit na e-mail: kchsclenstvi@seznam.cz a zároveň kopii na e-mail příslušného poradce nebo činovníka klubu, u kterého přeplatek vznikl.