Vyberte stránku

Platby a poplatky

  • Veškeré klubové platby jsou přijímány výhradně bezhotovostně (bankovním převodem nebo složenkou).
  • Doklad o platbě členského příspěvku jsou členové povinni přiložit k žádosti (např. o zápis štěňat, klubový šampionát) nebo k přihlášce na bonitaci či výstavu a v době konání mít vždy u sebe jeho kopii.
  • Členové KCHŠ mají na klubové poplatky 50% slevu. Tato sleva se nevztahuje na členský poplatek.
    .

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 238897591/0600
IBAN:
CZCZ56 0600 0000 0002 388 97591
BIC: AGBACZPP
Variabilní symbol
= číslo položky v klubovém ceníku

Specifický symbol = členské číslo
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů špiců, Žantov 30, Kněžmost 294 02

Klubový ceník:

VS – Položka Člen KCHŠ Nečlen KCHŠ
1 – Členství za rok 500 Kč – STÁVAJÍCÍ ČLEN
(splatnost do 31. 3.)
600 Kč – NOVÝ ČLEN
(z toho 100 Kč zápisné)
2 – Krycí list 150 Kč
300 Kč (expresní vystavení)
300 Kč
600 Kč (expresní vystavení)
3 – Poplatek za krycího psa 0 Kč 0 Kč
4 – Přihláška k zápisu jednoho štěněte 150 Kč 300 Kč
5 – Klubové výstavy dle propozic dle propozic
6 – Bonitace / rebonitace 500 Kč 1000 Kč
7 – Individuální bonitace 1000 Kč + cestovné 2000 Kč + cestovné
8 – Krytí bez krycího listu První 0 Kč
Druhé a další 2000 Kč
První 0 Kč
Druhé a další 2000 Kč
9 – Předbonitace 300 Kč 600 Kč
Ceník platný od 23. 4. 2023

Ceník ČMKU:

Plemenná kniha:  Jakub Kadlec + 420 725 820 486 | kadlec@cmku.cz
Vystavení PP 200 Kč zasílá se přes poradce chovu
Exportní PP 500 Kč zaslat jméno a adresu nového zahraničního majitele
Duplikát PP 500 Kč zaslat údaje o psovi
Přeregistrace po uchovnění 250 Kč zaslat originál PP
Kniha krytí a odchovů 10 Kč zasílá se po přeregistraci s  PP
Zápis importovaného jedince do ČR 300 Kč zaslat originál exportního PP
První použití zahraničního psa v ČR 200 Kč zaslat kopii PP psa a kopii  dokladu o chovnosti
Šampionáty, chovatelské stanice: Lenka Fairaislová  + 420 234 221 370 | fairaislova@cmku.cz
Český Šampion, Junior Šampion,
Grand Šampion, Šampion ČMKU
200 Kč zaslat  originál PP a  výstavní přílohy
Český Veterán  šampion 100 Kč zaslat  originál PP a  výstavní přílohy
Vyřízení chovatelské  stanice 2000 Kč zaslat žádost na ČMKU

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, zásilky z ČMKU jsou zasílány na dobírku.


Žádosti o vrácení přeplatků:

Vznikne-li někomu přeplatek a žádá-li vrátit peníze, žádost o vrácení musí zaslat písemně e-mailem spolu s číslem účtu, na který se má přeplatek vrátit na e-mail: kchsclenstvi@seznam.cz a zároveň kopii na e-mail příslušného poradce nebo činovníka klubu, u kterého přeplatek vznikl.