Členství a poplatky

Jak se stát členem:

Členství v klubu

  Klubové platby a směrnice pro hospodaření klubu chovatelů špiců

  Příloha ke směrnici pro hospodaření Klubu chovatelů špiců

  Název: Klub chovatelů špiců, z.s.
  Právní forma: Spolek
  Sídlo: Žantov 29, Kněžmost 294 02
  Identifikační číslo: 02426358

  Žádáme členy klubu, aby veškeré platby prováděli výhradně bezhotovostně (bankovním převodem nebo složenkou).
  Od 01.01.2017 není možné platit bonitace ani klubové poplatky v hotovosti na klubových akcích. Doklad o platbě je člen povinen přiložit k žádosti (např. KL, zápis štěňat) nebo k přihlášce (bonitace, výstava) a v době konání akce mít vždy u sebe jeho kopii.

  Členové KCHŠ mají na poplatky slevu 50%!! Tato sleva se nevztahuje na členský poplatek!! Členství vzniká doručením řádné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku na nový kalendářní rok .Členský poplatek se vždy platí na kalendářní rok a pro prodloužení stávajícího členství je splatný do 31.1. daného roku.

  Číslo účtu: 238897591/0600
  Variabilní symbol = číslo položky v ceníku plateb
  Specifický symbol = číslo členského průkazu
  IBAN: CZCZ56 0600 0000 0002 388 97591
  BIC: AGBACZPP
  Adresa majitele účtu: Klub chovatelů špiců, Žantov 30,Kněžmost 294 02
  Jako specifický symbol uvádějte číslo vaší členské průkazky.

  Sjednocení plateb za krycí list, krycího psa a zapsaná štěňata do jedné položky:  Doklad o zaplacení všech poplatků bude vždy přiložen  k Přihlášce k zápisu štěňat. Českomoravská kynologická unie Adresa: Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy Tel: 602 216 874, e-mail cmku@cmku.cz www.cmku.cz

  Úřední dny a hodiny – úterý: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00  středa: 7:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00

  Ceny úkonů platí pro členy a jsou uvedeny bez DPH, zásilka přijde na dobírku. Nečlenové KCHŠ platí plnou taxu, což se rovná dvojnásobku uvedené ceny.

  Přehled nejčastějších plateb:

  Plemenná kniha:  Simona Hušková + 420 234 221 337 huskova@cmku.cz
  Vystavení PP  200 Kč zasílá se přes poradce chovu
  Výstavní příloha  50 Kč zaslat kopii PP
  Přeregistrace  po uchovnění 250 Kč zaslat originál PP
  Kniha krytí a odchovů  10 Kč zasílá se po přeregistraci s  PP
  Zápis importu  300 Kč zaslat originál exportního PP
  První použití zahraničního  psa v ČR 200 Kč zaslat kopii PP psa a kopii  dokladu o chovnosti
  Exportní PP  300 Kč zaslat jméno a adresu  nového majitele
  Šampionáty  Lenka Fairaislová  + 420 234 221 370 fairaislova@cmku.cz
  Český šampion Junior  nebo Grand šampion 100 Kč zaslat originál kartiček  čekatelství + originál PP a  výstavní přílohy
  Interšampion, Veterán  šampion zdarma zaslat potvrzené CACIB  kartičky + kopii PP  a výstavní přílohy
  Vyřízení chovatelské  stanice Lenka Fairaislová  + 420 234 221 370 fairaislova@cmku.cz

  Žádosti o vrácení přeplatků:

  Vznikne-li někomu přeplatek a žádá-li vrátit peníze, žádost o vrácení musí zaslat písemně e-mailem spolu s číslem účtu na který se má přeplatek vrátit na email: kchs.info@centrum.cz a zároveň kopii na e-mail příslušného poradce nebo činovníka klubu, u kterého přeplatek vzniknul.