Vyberte stránku

Další doporučená vyšetření

DLK = Dysplazie loketního kloubu (ED Elbow dysplasia)

Jedná se o vývojové onemocnění loketního kloubu.

Obvyklým příznakem u dysplazie lokte je kulhání, vytáčení postižené končetiny od těla, případně úplné odlehčení postižené končetiny. První příznaky mohou být zaznamenány již ve 4 měsících stáří. S postupujícím věkem probíhají v kloubu artrotické změny (vzniká artróza). Artróza je příčinou permanentní bolestivosti, vede ke snížení pohyblivosti kloubu. Dysplazie loketního kloubu je proto v neřešených případech příčinou celoživotního handicapu u nemocného psa.

Pro potvrzení diagnózy je nutné provést RTG vyšetření.

DLK má rovněž několik stupňů dle závažnosti postižení.

  • 0 – normální loketní kloub bez abnormalit
  • 1 – mírná artróza, formace osteofytů, které nejsou širší než 2 mm
  • 2 – střední artróza, formace osteofytů 2- 5 mm
  • 3 – těžká artróza , osteofyty širší než 5 mm, fragmentace processus coronoideus

Zdroj: www.vetvill.cz

 

OCD = Osteochondróza (osteochondritis dissecans)

U osteochondrózy dochází k poruše v přeměně růstové chrupavky v kost. V oblasti kloubní plochy se to projeví odchlípnutím části chrupavky a vznikem prohlubně v kloubní ploše a volného tělíska (čipu) v kloubu. Pokud stejný defekt vznikne v oblasti růstové zóny kosti, může dojít k deformacím ve tvaru kosti nebo nepřipojení výběžku se samostatným osifikačním centrem. Postihuje nejen loket, ale i jiné klouby, hlavně ramenní, kolenní a hlezenní kloub mladých, rychle rostoucích psů velkých plemen a postihuje také v nemalé míře páteř. U DLK často není patrné, zda je kost pažní postižena primárně OCD, nebo lézí, která vzniká působením uvolněného koronoidního výběžku a jeho drhnutím o protilehlou chrupavku na kosti pažní. Při osteochondróze dochází k uvolnění části chrupavky kloubní plochy, vzniku poškození hladké chrupavčité plochy a putování odtrženého chrupavčitého tělíska kloubem – to je příčinou poškození a bolestivosti. Bolestivost způsobuje i obnažení kosti v místě poškození. Mezi příčiny osteochondrózy patří jak genetické faktory (většinou plemena nad 25 kg v dospělosti), tak traumatizace, a především chyby ve výživě a rychlý růst.

Zdroj: www.orling.cz

 

OCA2 = Okulokutální albinismus 

Velkých špiců se tedy týká forma OCA2. Tento protein, někdy bývá označován jako P-protein, hraje roli ve správném využití melanosomu, reguluje jeho pH a hlavně se podílí na syntéze eumelaninu (barvivo odpovědné za tmavou (hnědou a černou) barvu).

A teď to hlavní, co takové psy trápí. Poznáte je dle světlých pysků a nosu. Typické pro jsou modré oči, jež se v dospělosti vybarví do zelena. Tito psi jsou velmi citliví na přímé sluneční světlo a nejsou schopni v něm reagovat na povely rukou, protože je nevidí. Odborně se hovoří o fotofóbii.

Zdroj: www.psinfo.cz

 

PHPT = Primární hyperparatyreóza (primary hyperparathyroidism)

Týká se vlčích špiců / keeshondů a jedinců z experimentálního spojení vlčí špic x velký špic. Jedná se o onemocnění příštítných tělísek, která způsobují zvýšení sérového vápníku resorpcí kosti, snížení vylučování vápníku z ledvin a zvyšuje v metabolismu vitamín D.

Na začátku propuknutí nemoci se objevuje u psa zvýšené pití a močení, poté dochází ke slabosti psa, třesu, může dojít i k hubnutí, často se vyskytují močové nebo ledvinové kameny. Jak se hyperkalcémie prohlubuje, dochází k poškození orgánů, včetně možníého poškození kostí a vážného poškození ledvin. Pokud není zahájena léčba, dochází k úhynu psa k důvodu závažného selhání ledvin.

Zdroj: www.vet.cornell.edu

 

ECHO = Vyšetření srdce

Echokardiogram, sonografické vyšetření srdce, je zobrazovací metoda, která umožňuje vyšetřit struktury uvnitř a kolem srdce. Díky vysokofrekvenčnímu vlnění jsme schopni získat obraz srdce v reálném čase a zhodnotit tak, jak vypadá a pracuje. Hodnotíme tvar, velikost a funkci srdečního svalu, jednotlivé srdeční oddíly, průtok krve srdcem a srdeční chlopně, perikard a případné masy v okolí srdce.

V průběhu vyšetřování je srdce zobrazeno v několika projekcích. Průběžně se zaznamenávají jednotlivá měření, která se na závěr porovnají se standardy pro danou hmotnostní kategorii a plemeno. Díky tomuto vyšetření jsme schopni odhalit vrozená i získaná onemocnění srdce a zahájit terapii, je-li potřeba.

Kdy testovat? V případě, že byl u vašeho mazlíka diagnostikován šelest na srdci nebo nepravidelný srdeční rytmus, patří mezi plemena predisponovaná k srdečním onemocněním, kašle, omdlévá nebo má potíže s dýcháním, nebo přestává zvládat fyzickou zátěž. Někdy je vyšetření doporučeno na základě rodinné anamnézy (onemocnění rodičů nebo sourozenců z vrhu), nebo na základě RTG nálezu v rámci jiných vyšetření. V neposlední řadě je prováděno u mláďat, která zaostávají ve vývoji, v rámci předoperačního vyšetření starších pacientů a u jedinců, které majitelé plánují zařadit do chovu.

Zdroj: www.metropolevet.cz


Na co dalšího si dát pozor? Zvlášť u trpasličích špiců/pomeranianů a malých špiců může dojít ke:

 

Kolaps průdušnice (trachey)

Velmi pravděpodobně má každý majitel psa během jeho života větší či menší zkušenosti se psím kašlem. U některých plemen či jedinců může být kašel i známkou vážných a život ohrožujících problémů.

Je mnoho důvodů, které mohou vyvolat u psa kašel. Nejčastější příčinou bývají různé virové a bakteriální infekce. Jedná se však většinou o kašel, který během několika dnů samovolně vymizí a zvíře je v pořádku. Urputnější případy vyžadují odbornou pomoc a medikaci antibiotiky a antitusiky. U psů středního věku a starších je však třeba myslet i na jiné etiologie. Jedním z vážných onemocnění, které vede k chronickému kašli, je kolabující průdušnice.

Konkrétní příčina kolapsu trachey není známa, ale obecně je akceptováno, že jde o onemocnění, které je kongenitálně predisponováno, a možná, že se jedná i o onemocnění dědičné. Kongenitální predispozice znamená, že nemusí jít o vadu, která je zděděná, ale jedinec se rodí s náchylností k danému onemocnění.

Klinické příznaky související s kolapsem průdušnice se objevují nejčastěji u psů středního až staršího věku. Odborná literatura uvádí průměrný věk objevení se klinických příznaků nemoci okolo šestého roku stáří. Nicméně kolapsem průdušnice a souvisejícími klinickými projevy mohou trpět psi každého věku.

Zdroj: www.veterinapodebradska.cz