Vyberte stránku

Black and tan

Christo Kaveta Bohemia

*24.7.2021

27cm, chybí 3x P1, skus nůžkový

PL 1/1

.

počet vrhů: 0


Finch Karamit Nova

*1.12.2019

29cm, plnochrupý, skus nůžkový

PL 0/0

počte vrhů: 0


Elliot Cris z Gipova

*5.12.2018

25cm, plnochrupý, skus nůžkový

PL 0/0

DNA profil

vrhy: ano


Vörös-Bunfordi CONOR

*11.1.2018

25,5 cm, plnochrupý, skus nůžkový

PL 2/0

DNA profil

vrhy: ano


Gárny z Veselského kopce

*8.8.2017

25cm, chybí 2xP2,2xP3; skus nůžkový

PL 1/1

DNA profil

.

.

počet vrhů: 0


Darius z Moravského vikýře

*2.4.2016

28cm, plnochrupý, skus nůžkový

PL 0/1

.

počet vrhů: 0


Cristian z Gipova

10.6.2014

25,5 cm, plnochrupý, skus nůžkový

PL 0/0

vrhy: ano