Vyberte stránku

Thai Bangkaew Dog

02.04.2013/EN

FCI-Standard N° 358

THAI BANGKAEW DOG

ZEMĚ PŮVODU: Thajsko

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 14.04.2011.

POUŽITÍ: doprovodný pes

ZAŘAZENÍ PODLE FCI.: Skupina 5 špicové a tzv. primitivní plemena
Sekce 5 asijští špicové a příbuzná plemena

Bez pracovní zkoušky 

                                                                                                         

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Bangkaew dog je staré plemeno, které pochází z vesnice Bangkaew, v oblasti Thanang-Ngam distriktu Bang-Rakam provincie Phitsanulok v Thajsku. Linie předků plemene sahá až ke křížení místní černobílé feny buddhistického opata a nyní již vyhynulého divokého psa, ze kterého plemeno, tak jak ho známe dnes, pochází.

V roce 1957 výběrovým chovem z jednotlivých vrhů vznikly generace, které vidíme dnes. Thai Bangkaew dog je považován za vzácné dědictví provincie Phitsanulok. Chov plemene je rozšířen v celé provincii, stalo se národně proslavené a nyní je chováno v každé oblasti Thajska.

CELKOVÝ VZHLED: Thai Bangkaew dog má čtvercovou stavbu těla, dobrých proporcí, nikdy na nízkých nohou, s celkem širokým a hlubokým hrudníkem. Má dvojité osrstění, které by mělo vytvářet límec kolem krku a ramen, chocholatý ocas. Osrstění je u psů výraznější než u fen. Psi mají také silnější kostru než feny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: poměr mezi délkou trupu a kohoutkovou výškou je 1:1. Délka nohou nepatrně převažuje hloubku hrudníku.

POVAHA / TEMPERAMENT: pozorný, inteligentní, věrný, ostražitý a poslušný. Plemeno je snadno cvičitelné. Může být mírně odtažitý k neznámým lidem.

HLAVA

MOZKOVNA:
Lebka: lebka je klínového tvaru a měla by být silná, nepatrně rozšiřující se, ale ne hrubá, úměrná k tělu.
Stop: jasně zřetelný, ale přiměřený.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a úměrná k tlamě.
Tlama: střední délky, široká spodina lebeční, která se zužuje směrem ke špičce. Přechod čumáku a tlamy musí být rovný.
Čelisti/Zuby: horní a dolní čelisti jsou silné, s plným chrupem. Nůžkový skus. Klešťový skus je tolerován.
Oči: střední velikosti, mandlového tvaru. Barva černá nebo tmavě hnědá.
Uši: malé v poměru k hlavě, nasazeny vcelku vysoko, ale ne příliš blízko k sobě, trojúhelníkového tvaru s konečky mírně do špičky, vzpřímené se špičkou dopředu, jen nepatrně klopené.

KRK: silný, svalnatý, přecházející jemně v ramena, hrdě nesen.

TRUP:
Hřbet: viděný ze strany – rovný, ve stejné výšce.
Bedra: silná, rozšiřující se.
Záď: mírně svažující se.
Hrudník: celkem široký, hluboký, správně spuštěný mezi předními končetinami a rozšiřující se směrem k loktům.
Spodní linie a břicho: břicho je pouze mírně vtažené.

OCAS: poměrně dlouhý, dobře osrstěný, silnější směrem ke kořeni, dobře nasazený a nesený mírně směřující nahoru, zakřivený nad hřbet.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Ramena: položené poměrně vzadu a dobře osvalené.
Předloktí: rovné a silné, při pohledu zpředu rovnoběžné.
Nadloktí: v souladu s úhlením hrudních končetin.
Přední nadprstí: krátké, pouze s nepatrným sklonem.
Tlapy hrudních končetin: zakulacené, klenuté a těsné postavení prstů

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Stehno: Úhlení v souladu s předními končetinami a silně osvalené.
Kolenní kloub (koleno): správně zaúhlené.
Hlezenní kloub: správně spuštěn směrem dolů.
Zadní nadprstí: při pohledu ze strany, kolmé k zemi.
Zadní tlapy: stejné jako tlapy hrudních končetin.

CHOD / POHYB: Pružný a silný pohyb s dobrou délkou stopy a mechanikou, ale nikdy ne s přehnanou délkou stopy, mechanikou a rychlostí. Udržující úroveň horní linie, hrdě nesená hlava a ocas. Přední a zadní končetiny rovnoběžně. Při vyšší rychlosti sklon k došlapu předních a zadních končetin v jedné linii.

OSRSTĚNÍ:
SRST: Dvojí srst. Krycí srst rovná a hrubá, podsada měkká a hustá. Poměrně dlouhá po těle, delší kolem krku a ramen vytvářející límec, který je více výrazný u psů než u fen. Zadní část hrudních končetin pokryta jemnější srstí k nadprstí. Zadní část pánevních končetin pokryta dlouhou srstí k hleznu. Délka srsti nesmí být nikdy přehnaná tak, aby zakrývala tvar těla. Na hlavě a hrudních končetinách je srst krátká.

BARVA: bílá s přesně vymezenými skvrnami. Často vyskytující se v „citrónové“ barvě, červená, plavá, pálení nebo šedá, s nebo bez načernalých konečků chlupů, dokonce až v takovém rozsahu, že vypadá jako trikolor, bílá s naprosto černými skvrnami.

Jakékoliv tvary nebo rozložení skvrn je přípustné, ale znaky na hlavě pokrývající oblast očí a uší musí být symetrické, preferuje se, s nebo bez tmavé masky a přednostně s bílými znaky kolem tlamy. Jemné tečkování v bílé barvě je povolené a navíc znakem výborného jedince.

VÝŠKA:
Ideální kohoutková výška: Psi 46-55 cm.
Feny 41-50 cm.

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

• Příliš rozšířená tlama.
• Světle zbarvený nos.
• Velké, kulaté oči.
• Světlé oči.
• Velké uši.
• Vyklenutá záda do oblouku.
• Měkký hřbet v pohybu.
• Ocas nesený blízko k hřbetu.
• Ocas padající na stranu.
• Nedostatečné osrstění límce a zadní části hrudních končetin.
• Pohyb rozmetavý nebo vlnící se.
• Přerostlý nebo nedostatečné výšky.

VÁŽNÉ VADY:
• Chybějící více než 3 zuby.
• Zcela bílá srst nebo s pouze několika tečkami.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY
• Agresivní nebo přespříliš plaší psi.
• Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.
• Podkus nebo předkus.
• Klopené uši.
• Přirozeně zkrácený ocas.
• Ocas nad zádí kruhovitě zatočený nebo se zálomkem.
• Krátká nebo hladká srst.
• Plná barva srsti s pouze drobnými bílými znaky.

Poznámka:
• Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.
• Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.