Pro začínající majitele/chovatele

Vítejte u nás v Klubu chovatelů špiců, co od nás můžete očekávat jako člen:

 1. Klubové výstavy – krásné ceny, příjemné zázemí a přátelská atmosféra (viz foto z výstav)
 2. Profesionální rady a pomoc od naších poradců, členů výboru a členů chovu našich plemen, které zastřešujeme.
  Více rady a návody např: jak vybrat štěně, jak postupovat s uchovněním (Bonitace), a další rady v sekci Pro majitele a chovatele.
 3. Další aktivity možné s našimi psíky, tábory pořádané našimi členy, agility, přednášky aj.
 4. Také jednou za rok je pro členy vždy připravena Členská schůze, které mají členové možnost zúčastnit se.
 5. Jak nám můžete pomoci? Můžete se zařadit jako člen, který pomáhá s přípravou jakýchkoliv aktivit s našimi miláčky nebo můžete pomáhat s vedením klubu, přípravou výstav, sponzorstvím. Pomáhat s webem. Prostě cokoliv co je aktuálně potřeba a v čem vynikáte!

Jakou možnost máte v případě chovu jako nečlen? Můžete s klubem podepsat smlouvu viz níže:
Smlouva o poskytování chovatelského servisu + Souhlas se zpracováním os. údajů
Smlouva o poskytování chovatelského servisu
Souhlas se zpracováním os. údajů

A nebo se stát členem klubu a požívat těchto výhod:

Členem klubu se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, starších 18let. Členství není podmíněno vlastnictvím psa.

Další výhody členství v našem klubu:

 • Slevy na akcích pořádaných klubem
 • Slevy na chovatelskou administrativu zajišťovanou klubem
 • Možnost volit a být volen do klubových orgánů dle stanov klubu
 • Přístup k informacím z databáze klubu (např. bonitace ),pro zvyšování svých odborných znalostí a vědomostí, využitelných k rozvoji svého vlastního chovu

Přihláška do Klubu chovatelů špiců ke stažení zde
Souhlas se zpracováním os. údajů ke stažení zde

 Přihlášky do klubu společně s potvrzením o platbě členského příspěvku :
Číslo účtu: 238897591/0600
Variabilní symbol = číslo položky v ceníku plateb (pro členství použijte 1)
Specifický symbol = číslo členského průkazu ( neplatí při prvním přihlášení)
IBAN: CZCZ56 0600 0000 0002 388 97591
BIC: AGBACZPP
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů špiců, Žantov 29, Kněžmost 294 02

Pro začátečníky: specifický symbol vynechte, variabilní symbol : 1, částka pro začátečníky je 600 Kč/rok  (po té  již 500 Kč )
Pro stávající členy: specifický symbol uvádějte číslo vaší členské průkazky , variabilní symbol:1, pro stávající 500 Kč/rok
zasílejte nejlépe e-mailem na adresu : kchs.info@centrum.cz 

Po zaevidování přihlášky obdrží každý nový člen tzv. členské číslo.

Další pokračování řádného členství v Klubu je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku (doporučení termínu platby do konce kalendářního roku t.j. 31.12. daného roku) .

Pořízení štěněte

Toužíte-li po tom, aby Váš pejsek odpovídal vzhledově a povahově danému plemeni, volte vždy štěně s PP (průkaz původu).

Bohužel v posledních letech dochází u špiců často k množení bez PP, kdy rodiče daných štěňat často neodpovídají standardu, mohou mít i zdravotní postižení, která je z chovu s PP vylučují, nikdo neovlivní kolikrát je fena za život kryta, atd. U štěňat bez PP tak bohužel nemáte jistotu vzhledu, povahy a ani větší předpoklad zdraví.

K odchovu špiců s PP je potřeba pouze uchovnění (tj. účast psa na bonitaci, kde je předveden v pohybu, posoudí se zuby – skus, celkový stav psa) a 1 zdravotní vyšetření. U trpasličích špiců/pomeranianů, malých a středních špiců se jedná o vyšetření luxace patelly (PL) a u velkých a vlčích špiců / keeshondů se jedná o vyšetření dysplazie kyčelního kloubu (DKK).

Nedejte tak prosím na výmluvy typu „nechtěli jsme chodit na výstavy“, „neměli jsme čas psa zbonitovat“ (otázka 1 dne na bonitaci a 1 návštěvy u veterináře – DKK, patelly je možno vyšetřit přímo u bonitace), apod.

Taktéž doporučujeme návštěvu u chovatele, aby sám zájemce viděl prostředí, ve kterém štěně vyrůstá, měl čas se informovat chovatele na péči o štěně (na jaké krmení je zvyklé, péče o srst, základní info o socializaci, atd.).

KCHŠ již nedělá kontroly vrhů. Za podmínky odchovu tak vždy nese odpovědnost samotný chovatel. V případě podezření na odchov štěňat s PP v nevhodných podmínkách, prosím o kontaktování KCHŠ.

Co vyžadovat při koupi štěněte?

Chtějte vidět PP rodičů (u otce stačí kopie PP), kde je zaznamenána chovnost daných jedinců (lze ověřit i v databázi chovných jedinců), ideálně i certifikát o CHS (chovatelská stanice) – zjistíte tak, zda je to CHS pod FCI či jiným klubem, taktéž kopie zdravotních testů.

Dále pak kupní smlouvu, kde je zaznamenáno, že bude PP štěněte zaslán na Vaši adresu, jakmile dojde k vydání od ČMKU.  Nelekejte se, většinou to trvá plemenné knize několik měsíců, není tak v moci chovatele Vám předat PP společně se štěnětem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte ČMKU – plemennou knihu, v jaké fázi je vydání PP danému vrhu.

Další informace: https://www.spicove.cz/chovatelstvi-psu/koupe-a-prodej-psu/

Zároveň  KCHŠ doporučuje zjistit si, přečíst a ověřit všechny informace o registraci a o průkazu původu Vašeho štěněte ještě předtím, než si své první štěňátko zakoupíte. Vyhnete se tak zbytečnému zklamání. Zvláště pak buďte obezřetní u pořizování štěňátek trpasličích špiců/pomeranianů ze zahraničí za velmi nízké ceny.

Vážení zájemci o štěňátka a budoucí chovatelé,
toto oznámení je věnováno právě Vám. Paní Vladimíra Tichá napsala nedávno na webu ČMKU velmi přínosný článek, který se z plemen chovaných v KCHŠ dotýká především Německého trpasličího špice / Pomeraniana.

FCI a jiné (např.UCI) mezinárodní chovatelské kluby, průvodce:
ČMKU jako jediná zastřešuje kynologii v České republice a je řádným členem Mezinárodní kynologické federace FCI

FCI – Federation Cynologique Internationale je mezinárodní kynologická organizace, která vznikla v roce 1911. Jejími členy je 93 států, a některé další, např. Velká Británie nebo USA spolupracují s FCI na základě dohody. FCI dává základní pravidla chovu psů a schvaluje standardy jednotlivých plemen. Českou republiku zastupuje v FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU).

Průkazy původu (PP) vystavené ČMKU jsou uznávány u všech členských států FCI a je na nich logo, jehož součástí je znak FCI – zeměkoule UCI – United kennel Club Internationale je mezinárodní kynologická organizace, která byla založena v Německu v roce 1976. Jejími členy je cca 16 států. Českou republiku v UCI zastupuje Českomoravská kynologická federace (CKF).

Asi nelze říkat zájemcům o chov psů s PP, že si musí brát štěně jen od chovatele z té či oné organizace. Pokud ale sáhnete po štěněti s PP vystaveným UCI nebo mezinárodním chovatelským klubem, musíte počítat s tím, že se nemůže zúčastňovat oblastních, krajských,  lubových, speciálních, národních nebo mezinárodních výstav pořádaných ČMKU nebo jejími členy. Nemůže také být předváděno na některých výcvikových akcích, např. zkouškách z loveckého výkonu nebo se zúčastňovat dostihů. A co je podstatné, nemůže být na základě svého PP v rámci ČMKU (FCI) zařazeno do chovu.

Shrnuto:

Klub chovatelů špiců, z.s. (zkratka KCHŠ) je klubem registrovaným pod Českomoravskou Kynologickou Unií (zkratka ČMKU, web www.cmku.cz) a to znamená, že patří pod FCI: Fédération Cynologique Internationale (web www.fci.be).

Průkaz původu štěňátka, které budete chtít jednou uchovnit v českém chovatelském klubu, tedy v KCHŠ, by měl být vydán organizací FCI v tom státě, ve kterém se štěně narodilo. Je-li štěňátko z Česka, pak je touto organizací právě ČMKU. Stejné pravidlo platí i pro výstavy pořádané pod patronací FCI, nejen v ČR, ale  kdekoli ve světě.

 

Pokyny pro chovatele

 1. Prostudujte si pečlivě chovatelský řád.
 2. Pokud nejste členem KCHŠ, musíte nejprve zaslat Smlouvu o poskytování chovatelského servisu a Souhlas s GDPR: viz Dokumenty ke stažení
 3. Nejméně dva měsíce před zamýšleným krytím zažádejte dílčího poradce chovu o vystavení krycího listu. K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o platbě krycího listu, jinak nebude vystaven.
 4. Poradce chovu vám zašle potřebné formuláře. Krycí list má platnost 12 měsíců od data jeho vydání.
  V obálce obdržíte:
  – žádanku o čip 
  – krycí list (originál + kopie)
  – tiskopis hlášení vrhu
  – přihlášku k zápisu štěňat
 5. Po nakrytí Majitel krycího psa obdrží jednu kopii vyplněného krycího listu a pokyny k úhradě poplatku za využit krycího psa. Kopii krycího listu zašle do dnů po kryt poradci chovu. (Tyto úkony může po dohodě za majitele krycího psa udělat majitel feny a finančně se spolu pak vypořádají.)
 6. Po narození štěňat Majitel feny zašle poradci do 7 dnů po vrhu originál krycího listu + vyplněné hlášení o vrhu. Jména štěňat zatím nemusí být uvedena. Postačí napsat písmeno daného vrhu.
 7. Ve věku štěňat 3-4 týdny. Vyplněnou žádanku o čip zašle majitel feny na adresu:
  ČMKU, Plemenná kniha, Maškova 3, 182 3 Praha 8 – Kobylisy. Plemenná kniha vrátí jednu část zpět s vypsanými čísly z čipu. Pro tento krok lze využít i elektronickou poštu kontakt: huskova@cmku.cz.
 8. Ve věku štěňat 6-7 týdnů Chovatel nechá označit celý vrh jednotně (čipem). Žádanku o čip si nechá potvrdit od veterináře datem a razítkem s podpisem. Při čipování je nutné jeden čárový kód každého štěněte nalepit na žádanku o tetovací čísla.
 9. Chovatel uhradí klubu veškeré poplatky spojené se zápisem štěňat.
  – poplatek za vystavení krycího listu
  – doklad o uhrazení poplatku za využití krycího psa (platí se jen v případě, že krycí pes není vyšetřený)
  – poplatek za zápis štěňat
 10. Po označení štěňat zašle chovatel poradci chovu veškerou dokumentaci tj.
  – kompletně a přesně vyplněné o-ě části přihlášky k zápisu štěňat, kde uvede barvu štěňat dle skutečnost
  – potvrzenou žádanku o tetovací čísla. V případě čipování přiloží jeden čárový kód od každého štěněte navíc a zezadu ho označí jménem štěněte
  – kopie dokladů o zaplacení všech souvisejících poplatků (krycí list, zápis štěňat, poplatek za krycího psa)
  – kopie výstavních ocenění ne-o kopie pp + výstavní příloha, výsledky zkoušek, zdravotní vyšetření atd. za účelem zapsání těchto údajů do pp štěňat
  – zápis o kontrole vrhu (pokud byla provedena)