Vyberte stránku

Výroční členská schůze

ČS se bude konat 15. 6. 2024 v hotelu Mlýn, Jihlava – Vílanec. Podrobnější informace včetně návrhu nových klubových normativů k připomínkování byly členům rozeslány e-mailem.