Vyberte stránku

!!!Důležitá informace k včerejšímu emailu p. Králíkové z KK!!!

Vážení členové,

 obdrželi mail od paní Králíkové. Jedná o její soukromou iniciativu, kdy se spolu s paní Mazáčovou  obrátily na právníka, jménem KK, aby poskytl právní názor na naše interní záležitosti.  Zbývající členka KK o této iniciativě nebyla informována, rozhodnutí  nevyplynulo z jednání KK.

Ke znění právního stanoviska se nebudeme vyjadřovat.

Je velmi nepříjemné, že k  rozeslání byl neoprávněně použit seznam členů KCHŠ, který není podle GDPR volně dostupný pro soukromou korespondenci.

Za tento únik informací se omlouváme. Již se na nás někteří členové obracejí s dotazem, jak k tomu mohlo dojít.  Po poradě s právníkem učiníme opatření, aby se podobné jednání nemohlo opakovat. Za neoprávněné jednání bude vyvozen důsledek.

Předsedkyně a jednatelka KCHŠ