Vyberte stránku

Co dělat po uchovnění

Pokyny pro chovatele

Prostudujte si pečlivě chovatelský řád.
Pokud nejste členem KCHŠ, musíte nejprve zaslat Smlouvu o poskytování chovatelského servisu a Souhlas s GDPR: viz Dokumenty ke stažení
Nejméně dva měsíce před zamýšleným krytím zažádejte dílčího poradce chovu o vystavení krycího listu. K žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o platbě krycího listu, jinak nebude vystaven.
Poradce chovu vám zašle potřebné formuláře. Krycí list má platnost 12 měsíců od data jeho vydání.
V obálce obdržíte:
– žádanku o čip
– krycí list (originál + kopie)
– tiskopis hlášení vrhu
– přihlášku k zápisu štěňat
Po nakrytí Majitel krycího psa obdrží jednu kopii vyplněného krycího listu a pokyny k úhradě poplatku za využit krycího psa. Kopii krycího listu zašle do dnů po kryt poradci chovu. (Tyto úkony může po dohodě za majitele krycího psa udělat majitel feny a finančně se spolu pak vypořádají.)
Po narození štěňat Majitel feny zašle poradci do 7 dnů po vrhu originál krycího listu + vyplněné hlášení o vrhu. Jména štěňat zatím nemusí být uvedena. Postačí napsat písmeno daného vrhu.
Ve věku štěňat 3-4 týdny. Vyplněnou žádanku o čip zašle majitel feny na adresu:
ČMKU, Plemenná kniha, Maškova 3, 182 3 Praha 8 – Kobylisy. Plemenná kniha vrátí jednu část zpět s vypsanými čísly z čipu. Pro tento krok lze využít i elektronickou poštu kontakt: kadlec@cmku.cz.
Ve věku štěňat 6-7 týdnů Chovatel nechá označit celý vrh jednotně (čipem). Žádanku o čip si nechá potvrdit od veterináře datem a razítkem s podpisem. Při čipování je nutné jeden čárový kód každého štěněte nalepit na žádanku o tetovací čísla.
Chovatel uhradí klubu veškeré poplatky spojené se zápisem štěňat.
– poplatek za vystavení krycího listu
– doklad o uhrazení poplatku za využití krycího psa (platí se jen v případě, že krycí pes není vyšetřený)
– poplatek za zápis štěňat
Po označení štěňat zašle chovatel poradci chovu veškerou dokumentaci tj.
– kompletně a přesně vyplněné o-ě části přihlášky k zápisu štěňat, kde uvede barvu štěňat dle skutečnost
– potvrzenou žádanku o tetovací čísla. V případě čipování přiloží jeden čárový kód od každého štěněte navíc a zezadu ho označí jménem štěněte
– kopie dokladů o zaplacení všech souvisejících poplatků (krycí list, zápis štěňat, poplatek za krycího psa)
– kopie výstavních ocenění ne-o kopie pp + výstavní příloha, výsledky zkoušek, zdravotní vyšetření atd. za účelem zapsání těchto údajů do pp štěňat
– zápis o kontrole vrhu (pokud byla provedena)