Vyberte stránku

Co dělat po uchovnění

Pokyny pro chovatele

1. Prostudujte si pečlivě chovatelský řád.

2. Pokud nejste členem KCHŠ, musíte nejprve zaslat Smlouvu o poskytování chovatelského servisu a Souhlas s GDPR (najdete zde).

3. Vyplněný krycí list zašlete e-mailem či poštou ještě před plánovaným krytím svému poradci chovu, který Vám přiřadí číslo krycího listu. Toto číslo je zároveň variabilním symbolem pro jeho platbu. Krycí list nabývá platnosti až po úhradě a jeho platnost je 12 měsíců od  data vystavení vygenerovaného variabilního symbolu.

4. Po nakrytí Majitel krycího psa obdrží jednu kopii vyplněného krycího listu. Kopii podepsaného krycího listu zašle do 7 dnů po krytí poradci chovu. (Tyto úkony může po dohodě za majitele krycího psa udělat majitel feny a finančně se spolu pak vypořádají.)

5. Po narození štěňat Majitel feny zašle poradci do 7 dnů po vrhu originál krycího listu + vyplněné hlášení o vrhu. Jména štěňat zatím nemusí být uvedena. Postačí napsat písmeno daného vrhu.

6. Ve věku štěňat 3-4 týdny zašle Chovatel vyplněnou žádanku o čip na adresu:

ČMKU – Plemenná kniha
Maškova 3182 3
Praha 8 – Kobylisy.

Plemenná kniha vrátí jednu část zpět s vypsanými čísly z čipu. Pro tento krok lze využít i elektronickou poštu kontakt: kadlec@cmku.cz.

7. Ve věku štěňat 6-7 týdnů nechá Chovatel označit celý vrh jednotně (čipem). Žádanku o čip si nechá potvrdit od veterináře datem a razítkem s podpisem. Při čipování je nutné jeden čárový kód každého štěněte nalepit na žádanku o tetovací čísla.

8. Chovatel uhradí klubu veškeré poplatky spojené se zápisem štěňat.
– poplatek za vystavení krycího listu
– doklad o uhrazení poplatku za využití krycího psa (platí se jen v případě, že krycí pes není oficiálně vyšetřený)
– poplatek za zápis štěňat

9. Po označení štěňat zašle chovatel poradci chovu veškerou dokumentaci tj.

– kompletně a přesně vyplněné obě části přihlášky k zápisu štěňat, kde uvede barvu štěňat dle skutečnosti
– potvrzenou žádanku o zápisová čísla
– kopie dokladů o zaplacení všech souvisejících poplatků (krycí list, zápis štěňat, poplatek za krycího psa)
– kopie výstavních ocenění nebo kopie pp + výstavní příloha, výsledky zkoušek, zdravotní vyšetření atd. za účelem zapsání těchto údajů do PP štěňat
– zápis o kontrole vrhu (pokud byla provedena)