"G" President z Merboltic

"G"  President z Merboltic,  ing. Simona Stanková
*15. 09. 2017
velký/vlčí
 
o: DAGLES Dubský dvůr
m: DEBORA z Břekové aleje
  • pes - GER BLACK
  • pes - GRANNUS  BLACK
  • fena - GAIA  BLACK
  • fena - GWENA BROWN
  • fena - GLORIE  BLACK
  • fena - GREAT GLAMOUR BROWN