Zápis ze schůzky poradců chovu, 23. 6. 2018 v Albrechticích nad Vltavou

Zápis ze schůzky poradců chovu
Konané dne: 23. 6. 2018 v Albrechticích nad Vltavou
Přítomni: Mgr. Kristina Vaníčková, Zuzana Rücklová, Petra Těhlová, Vladimíra Pátková, Lucie Bartušková
Omluveni: Bc. Jaroslava Smištíková
Přizván: Právní zástupce

1. Proběhla diskuze, která se týkala problematiky chovu velkých špiců. Je třeba nadále rozšiřovat genofond s ohledem na zdraví a povahu. Př. Těhlová bude kontaktovat bývalou poradkyni chovu př. J. Krpcovou ohledně údajného úhynu štěňat velkých hnědých špiců.

2. Proběhlo jednání mezi KCHŠ, ČMKU a RKF na téma zápis importovaných jedinců z experimentálních vrhů.

3. Alopecie - poradci seznámili HPCH se situací v jednotlivých rázech. Je třeba apelovat na chovatele, aby případný problém u svých jedinců netajili.

4. Databáze - zatím poběží stará (modrá), která je klubovým majetkem.

5. Žádosti o KL musí chovatelé zasílat včas, dle stanov KCHŠ a to na k tomu určeném formuláři. Je možné využít žádost o expresní KL.

6. př. Pátková upraví pokyny pro chovatele.

Zapsala: Lucie Bartušková