• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

Zápis z členské schůze KCHŠ, konané dne 16. 5. 2015 ve Zbraslavi

Zápis z členské schůze KCHŠ, konané dne 16. 5. 2015 ve Zbraslavi

Zahájení: 20,15 hod.
Přítomni: viz. prezenční listina

 • Zahájení a přivítání všech přítomných.
 • Schválení programu schůze – jednohlasně schváleno. Návrh byl přijat
 • Zvolen předsedající schůze, navržena  př. Pavlíková –jednohlasně schváleno. Návrh byl přijat
 • Odsouhlasení nového jména klubu - Klub chovatelů špiců, z.s.(zapsán spolek) - jednohlasně schváleno. Návrh byl přijat.
 • Odsouhlasení nových stanov - hlasování: 40 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.
  Hlasovalo se o nových stanovách, které byly zaslány členům KCHŠ mailem nebo poštou. Byly zaslány 2 připomínky, jedna byla ve stanovách zohledněna, jedna byla zaslána 3 dny před členskou schůzí, tudíž nebylo možné ji jakkoliv zpracovat a zaslat jako protinávrh členské základně.Jednou byl zaslán celý nový návrh stanov, který nebyl úplně ve shodě s novým Občanským zákoníkem. Autorka tohoto návrhu nebyla přítomna na členské schůzi, ani jí nebyl nikdo pověřen, aby svůj záměr členské základně vysvětlila.

  Příspěvky do diskuze
   
 • Dle programu členské schůze: povinné vyšetření jedinců na luxaci patelly (PL) a dysplazii kyčelního kloubu (DKK)

  Hlavní poradkyně chovu seznámila členskou schůzi o doporučeném křížení vyšetřených jedinců. Protože se jedná o doporučení, nebylo o této věci hlasováno. Hlavní poradkyně chovu nabádala chovatele o rozumný výběr chovných párů s ohledem na zdraví.
 • Na stupeň 3 doporučujeme stupeň 0.
 • Stupeň 3 nekrýt nevyšetřeným psem.
 • Předané výsledky budou k dispozici pro klub, ale na plemennou knihu si výsledky posílá a v PP zveřejňuje každý sám.
 • Klub doporučuje snažit se snížit postižení populace volbou vhodných chovných párů, tj., aby jeden z rodičů vždy vyvažoval nedokonalosti toho druhého. 
  V případě luxace patelly a DKK to znamená, snažit se postupně vylepšit výsledek potomstva, k čemuž je vhodnější používat méně zatížené jedince. Hodnota jedince však nikdy nespočívá pouze ve výsledku zdravotního vyšetření. Nesmíme se zaměřovat pouze jednostranně. I zvíře s nálezem může být velmi kvalitní chovný jedinec.
 • Všichni jedinci Německého špice uchovnění po 21. 2. 2015 musí mít dle rozhodnutí minulé členské schůze vyšetření na luxaci patelly (PL; ráz trpasličí, malý a střední) nebo dysplazii kyčelního kloubu (DKK; vlčí a velcí).
  Se stupněm zatížení č.4 (u PL i DKK) nelze jedince pustit do chovu, ostatní jsou zařazeni do chovu bez omezení, výsledky slouží pouze pro monitoring současného stavu pro potřebu klubu, o kterém  po 5ti letech vyhotoví poradci chovu zprávu. Hlasování: 39 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat
  Dle možnosti bude na konci monitorovaného období požádán odborník, aby vypočítal dědivost.
  Na každou bonitaci se bude  snažit výbor KCHŠ zajistit veterináře s akreditací  na posuzování (PL).
   
 • Konání členských schůzí na Moravě - hlasování o zařazení tohoto bodu na program členské schůze -  jednohlasně schváleno. Návrh byl přijat
  Návrh -členské schůze jen na Moravě po skončení výstavy ve Zbraslavi - hlasování: 13 pro, 28 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat
  Návrh - střídání místa pořádání členských schůzí tak, aby jeden rok byla v Čechách a druhý rok na Moravě. Hlasování: 38 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat
 • Přečtení zápisu z této členské schůze – jednohlasně schváleno
 • Ukončení v 21,15 hod

  Zapsala Kristina Vaníčková