• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Krok za krokem , pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

Zápis z výborové schůze KCHŠ, konané ve Zbraslavi, dne 15.05.2015

Zápis z výborové schůze KCHŠ, konané ve Zbraslavi, dne 15.05.2015

Přítomni: př. Pavlíková, př. Bartušková, př. Vaníčková, př. Solovinská, př. Jonasová, př. Procházková,  př. Smištíková, př. Pečenka, př. Krpcová 

zahájení 18,00 hod

 • Výbor KCHŠ byl informován, že čím dál častěji jsou PCH žádáni o okamžité vystavení krycích listů. Podle Stanov KCHŠ je tato doba 2 měsíce.  Výbor KCHŠ navrhl, aby byla tato možnost, ale poplatek za vystavení KL do deseti dnů od doručení žádosti bude 300,- Kč pro něčleny 600,-Kč - odsouhlaseno.
 • Krycí list nelze vystavit bez doloženého dokladu o platbě (kopie složenky nebo vytištěný doklad z internetového bankovnictví) !!!
 • Nečlen KCHŠ, který dosud neuzavřel smlouvu s klubem, doloží k žádosti o KL také dva podepsané výtisky Smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny KCHŠ – k dispozici na webových stránkách KCHŠ.
 • Př. Nociarová poslala připomínky na úpravu stanov dne 13.05. 2015, tj. 3 dny před konáním Členské schůze. Rozhodnutí výboru: Za tuto krátkou dobu nelze vypracovat druhý návrh stanov a rozeslat je všem tak, aby s tímto návrhem byla seznámena celá členská základna.
 • Př. Pátková poslala přepracované stanovy, ale ne všechny úpravy př. Pátkové byly v souladu s novým OZ. K dalším úpravám textu ze strany př. Pátkové již pak nedošlo.
 • Všichni připomínkující byli vyzváni, aby se dostavili na ČS a svůj návrh podali členské základně
 • Př. Vaníčková se bude snažit zajistit veterináře s akreditací na posuzování luxace čéšky na bonitace v Praze.
 • Noví členové: Kristýna Čížkovská, Alena Saňová, Patricie Nevoralová, Mária Škrochová, Robert Žák – Odsouhlaseno. Eliška Turková- neodsouhlaseno (z důvodu  viz níže- lživé informace o svém členství v KCHŠ)

  Zprávy poradců chovu:

  Př. Bartušková:
 • Pí. Turková Eliška- pí Turková byla vyzvána PCH, aby si řádně zažádala o krycí list a zaslala kopii o platbě. Poradkyní chovu jí byli navrženi krycí psi. Paní Turková si o krycí list nezažádala, potvrzení o platbě neposlala a kryla bez krycího listu. Krytí zatajila. Že paní Turková byla krýt zjistila PCH od majitelky krycího pejska. Té také paní Turková sdělila, že vše je domluvené, což se nezakládalo na pravdě. Na základě těchto skutečností nebyla výborem pí Turková přijata do klubu.
 • Prodloužení chovnosti fen Graysy a Geera z Jaríčkova dvora (MO) - doloženo veter. zprávou o zdravotním stavu fen. Obě měly 4 vrhy.  Odsouhlaseno.
 • Nechtěné krytí feny Genie z Tichého háje u př. Pavlíkové. Majitelka zaplatila pokutu

  Př. Smištíková:
 • Př. Vyzelková žádá o prodloužení chovnosti feny Morfea Vyzel (MB), doloženo veter. zprávou o zdravotním stavu feny. Fena měla 8 vrhů. Neodsouhlaseno všemi přítomnými členy výboru. Důvod – vysoký počet vrhů v minulosti.
 • Př. Lenzová žádá o krytí Deana Cherie Boheme (TČ ze strakošů) x Velvet Damour Little Lexus (TČ). Odsouhlaseno.
 • Př. Pozlerová - krytí bez KL + pozdě poslaný průpis. Chovatelka zaplatí pokutu dle ceníku.
 • P ČMKU odsouhlasilo nový vzorník barev pro zápis do PP. Žádná z barev kromě  merle neobdrží z plemenné knihy razítko nestandard.

Schůze skončena v 19,30
Příští výbor schůze je po ukončení KV v Mladé Boleslavi
Zapsala Kristina Vaníčková