OZNÁMENÍ HPCH

OZNÁMENÍ HPCH: Z důvod platební nekázně je od 1. 1. 2019 nutné k žádosti o krycí list přiložit kopii dokladu o jeho zaplacení!
Pozor, ke každé přihlášce k zápisu vrhu je nutné přikládat kopii platby, jinak nebude přihláška odeslána na
PK!