Klub chovatelů špiců pořádá v Brně dne 22. 10. 2014
Speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů
propozice CZ - přihláška CZ /// propositions ENG - entry ENG
Rozhodčí: Karel HOŘÁK, Ing. Leoš JANČÍK, Lea JONASOVÁ, Ludmila PAVLÍKOVÁ
Uzávěrka přihlášek: 1. termín: 4. 8. 2014, 2. termín: 25. 8. 2014, 3. termín: 15. 9. 2014