• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
   
 • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
 • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
 • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 16.05.2020

Zápis ze schůze výboru KCHŠ dne 16.05.2020

Začátek 14:10
Místo: VÚKOZ Průhonice, zasedací místnost, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice
Přítomni: Žáková, Kašparová, Dedková, Smištíková, Vaníčková, Solovinská, Pečenková, Pečenka (KK), Keindlová (RK)
Omluvena: Jonasová (pro hlasování předala ověřenou plnou moc paní Solovinské), Kotvaltová

1.) Noví členové Výboru dle výsledků voleb a pokynů volební komise: Ingrid Dedková, Pavlína Pečenková.

2.) Aktuálně platé termíny bonitací:

 • 20.06.2020 Areál MSKS Zbraslav. Bonitovat se bude pouze v tento den, protože až se určí noví dílčí poradci chovu, bude možné sestavit druhou bonitační komisi
 • 27.09.2020 během výstavy v Mladé Boleslavi
 • 14.11.2020 Průhonice

3.) Projednány neuzavřené vrhy z roku 2019:

a) „Y“ Stříbrný stín – uzavřeno. Chovatelka E. K. již není členkou klubu, nedodala DNA profil matky vrhu, průkazy pro vrh nebudou vystaveny. Plemennou knihu obeznámila jednatelka př. Smištíková, na základě zápisu ze schůze výboru 15.02.2020.

b) Chybějící podklady pro zápis vrhu „D“ z Kozího vršku – chovatelce paní L. L. byl 06.02.2020 zaslán doporučený dopis s dodejkou – dopis byl převzat, dodnes však bez reakce ze strany chovatelky, která již není členkou klubu. Jednatelka př. Smištíková se pokusí o poslední kontakt (telefon, e-mail), pokud se paní L.L. nevyjádří do 10-ti dnů od vyvěšení tohoto zápisu na klubovém webu, bude plemenná kniha vyrozuměna, že pro vrh nelze z výše uvedených důvodů vystavit PP.

c) „B“ Seniorita Boy – doposud chyběl DNA profil otce vrhu. Majitelka krycího psa Emír Bendí Benjamínek, př. J. Š., odpověděla na doporučený dopis jednatelky a poskytla DNA profil psa. Výbor klubu konstatuje, že došlo-li k neuhrazení poplatku za krytí psa ze strany majitelky kryté feny, jedná se o občansko-právní spor a právo majitelky psa na úhradu za krytí poskytnutím DNA profilu psa nezaniklo. Vrhu budou nyní vystaveny PP.
Výbor důrazně doporučuje všem chovatelům/majitelům, aby smlouvu o poplatku za krytí uzavírali písemnou formou, která v případě sporu chrání obě strany.

4.) Příprava nových Stanov – probíhá, jsou vítány příspěvky z řad členů.

5.) Podnět paní Z.N. - Příloha č. 01: Návrh na vyloučení člena spolku dle ust. § 239 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále v tomto bodě jen „podnět“) za odvolání př. Vaníčkové. Bylo doručeno bez originálních podpisů jednotlivých osob. Zasláno i jako podnět pro dohled Kontrolní komise, př. Pečenkovi.

V podnětu je podepsána i př. Pátková, členka rozhodčí komise, která by se tím potencionálně mohla dostat do rozporu se Stanovami, § 11 Kontrolní komise a Rozhodčí komise, bod 4. o tom, že z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, kterého nelze považovat za nepodjatého. Bude vyřešeno v rámci Rozhodčí komise.

Odpověď př. Pečenky za Kontrolní komisi – Příloha č. 02 a Příloha č. 03.

Odpověď Výboru na podnět: Výbor jednohlasně souhlasí se závěrem Kontrolní komise.

6.) Výzva k rezignaci předsedkyně od př. Z. P. (Příloha č. 04) - projednáno. Jedná se obdobnou situaci jako v bodu 5.) tohoto zápisu. Předsedkyně již pisatelce odpověděla. (Příloha č. 05).

7.) Soud KCHŠ vs. př. S. T. probíhá, odročeno na 03.06.2020: K informaci.

8.) Příprava Klubové výstavy dne 27.09.2020 – k informaci. Budou nově osloveni rozhodčí z ČR, zahraniční rozhodčí není v současnosti vhodné zvát kvůli těžko předvídatelné situaci s koronavirem.
Sponzorem výstavy bude firma Royal Canin.

9.) Byl připomínkován Návrh Zápisního řádu ČMKU, jednatel a předseda předkládají Výboru. K informaci.

10.) K 11.05.2020 má KCHŠ 282 členů.
Nově schválení členové: Senger Daniel, Pevala Luděk, Michálková Kamila Ing., Ptašinský Michal, Máčková Amálie, Burešová Markéta, Gärtnerová Nikola, Hellebrandová Xenie.

11.) Členská schůze – pokud to aktuální podmínky v ČR dovolí, bude uspořádána při klubové výstavě 27.09.2020 od 15:00. Příspěvky je možné posílat na adresu jednatele do 27.08.2020 (e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na Jaroslava Smištíková, Příční 2, 664 47 Střelice). Upozornění do kdy zasílat příspěvky bude ještě s dostatečnou časovou rezervou vyvěšeno jako oznámení na webových stránkách a ve Zpravodaji.

12.) Výbor potvrzuje všechna mimořádná opatření a jednotlivé informace vyhlášené na webových stránkách KCHŠ.

 • Příloha č. 06: Elektronická komunikace výboru v nouzovém stavu (zveřejněno 20.04.2020)
 • Příloha č. 07: Opatření po dobu trvání mimořádné situace v ČR (zveřejněno 19.03.2020)
 • Příloha č. 08: Zrušení plánovaných akcí KCHŠ na I. Pololetí 2020 (zveřejněno 17.03.2020)
 • Příloha č. 09: Oznámení – rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (zveřejněno 10.03.2020)
 • Příloha č. 10: ČMKU: Výzva chovatelům (zveřejněno 25.03.2020)
 • Příloha č. 11: Zpráva předsedkyně KCHŠ (zveřejněno 15.03.2020)
 • Příloha č. 12: Informace o hospodaření Klubu chovatelů špiců, z.s. za rok 2019 (zveřejněno 15.03.2020)
 • Příloha č. 13: Oznámení o rezignaci poradců chovu (30.04.2020)

13.) Příprava Speciální výstavy při Světové výstavě: Probíhá.

14.) Novou hlavní poradkyní chovu byla zvolena Lea Jonasová. Dílčí poradci musí být jmenováni nejpozději do 31.05. Urgentní záležitosti do té doby vyřídí př. Smištíková.

15.) Žádost př. J. Š. o prodloužení chovnosti u osmileté feny středního špice, La Toya Magická Hvězda, doloženo veterinární zprávou. Výbor souhlasí, chovatelka musí dodržet všechny podmínky ZŘ ČMKU.

16.) Př. Smištíková vypracovala formulář s názvem „Žádanka o přidělení zápisových čísel“ který nahradí starý formulář „Žádanka o tetovací čísla“ . Nový formulář lze vyplnit přímo v počítači a rovnou mailem odeslat na PK. Schváleno. Příloha č. 14 (formát PDF nebo vyplnitelný formát ODT/word).

17.) Př. Mgr. D. K. se odvolala proti výsledku bonitace feny Choco Fairy Tale Eugenika konané dne 15.02.2020, odvolání bylo zasláno v řádném termínu. Výbor souhlasí s rebonitací feny, majitelce feny bude zaslána pozvánka na nejbližší bonitaci.

18.) Př. V. P. a př. D. K. podaly stížnosti ke kontrolní komisi (KK).

Př. V. P. podala stížnost na nečinnost předsedy KK – Příloha č. 15
Odpověď př. Pečenky – Příloha č. 16

Př. D. K. podala stížnost na bonitaci 15.2.2020, posuzovatel Mgr. Kristina Vaníčková – Příloha č. 17 a Příloha 18
Odpověď př. Pečenky – Příloha č. 19

Výbor bere na vědomí.

19.) Informace k bonitacím: I po změně standardu v roce 2019 je nadále možné, aby bonitační komise při bonitaci opravila v PP zápis barvy u bonitovaného jedince v situaci, kdy by byla chovatelem barva jedince při zápisu určena nepřesně.

20.) Ze strany kontrolní komise proběhla dílčí kontrola účetních dokladů za období od 01.01.2020 do 16.05.2020.

21.) Další schůze Výboru KCHŠ se bude konat dle potřeby.

22.) Přečten a odsouhlasen zápis.

Ukončeno v 17:55 hod.
Zapsala Jaroslava Smištíková

Zápis zveřejněn 26.05.2020