• I nadále je možné zasílat dokumenty elektronicky (čitelně ofocené), pokud Vám tato forma vyhovuje.
     
  • Pro chovatele: Pokyny pro odchov štěňat a veškeré nejdůležitější informace a formuláře
  • Návod: Jak na to - DNA profil - Výsledky do databáze zašlete jej na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
  • Pro budoucí majitele: Jak si vybrat štěňátko s průkazem původu

 

Vyjádření předsedkyně KCHŠ

Vážení členové KCHŠ, přátelé.
 
     V posledních dnech proběhly ve výboru KCHŠ diskuze, provázeny velkými emocemi, jejichž výsledkem byla rezignace některých poradců a dvou členů výboru. Tyto změny se teď velmi živě diskutují na sociálních sítích.  Ráda bych touto cestou poskytla i druhý úhel pohledu na věc.
 
     Výbor již několik let má uzavřenou skupinu pro chatování prostřednictvím FB, která urychluje komunikaci mezi jeho členy a doposud to výborně fungovalo.  V této skupině ke konci dubna padl návrh na uspořádání náhradních bonitací za zrušené. Kolektivem poradců chovu byl předložen jiný způsob uchovnění, a sice  podáním žádosti majitele psa/feny o uchovnění (kde kromě základních údajů o majiteli a psovi se měl uvést pouze druh skusu a čestné prohlášení majitele, že zvíře nemá žádné vylučující vady dle standardu), dále předložení výsledku PL, DKK a DNA  a potvrzení o úhradě jako za oficiální bonitaci.)  Načež by příslušný poradce chovu vydal „Potvrzení o chovnosti“, které mělo sloužit jako náhrada zápisu do PP po dobu trvání nouzového stavu. Způsob tohoto uchovnění je v rozporu se zápisním řádem a v žádném případě by nebyl akceptovatelný Plemennou knihou ČMKU. Byly předloženy i protinávrhy, např. platnost tohoto uchovnění na jeden vrh a poté provedení řádné bonitace, nebo po zajištění místa a termínu provést náhradní bonitace za zrušené, za zachování všech bezpečnostních opatření, která by v té době byla platná.
 
      Diskuze trvala několik dní, měla několik set příspěvku všech členů. Během diskuze se hovořilo o tom, že se provede zápis výboru schůze. Ovšem tato schůze nebyla řádně zahájená a ani vlastně ukončena, a co je zásadní, nebyli k ní přizváni předsedové komisí, jež na to mají podle platných stanov KCHŠ neoddiskutovatelné právo.  I kdyby se z této diskuze udělal výstup formou zápisu, myslím si, že by tento zápis byl velmi rychle napaden, protože nebyly dodrženy Stanovy klubu a že členové byli uvedeni v omyl ohledně uchovnění, jež by nebylo následně uznáno.
 
     Můj osobní názor je, že vše probíhalo za velkých emocí, zbytečně se věc vyhrotila. Chov nijak ohrožen není a nebyl, poslední bonitace byla před deseti týdny a další dvě jsou plánované na červen. Rozmezí tedy čtyři měsíců, což není nic mimořádného.
 
     Je mi líto, že celá věc skončila tímto způsobem. Ráda bych touto cestou poděkovala odstupujícím poradkyním a zároveň členkám výboru za jejich dosavadní práci, kterou pro klub vykonávaly.
    
    Výbor bude doplněn o další členy, kteří se v minulých volbách umístili na následujících místech. Členská schůze bude svolána hned, jak to situace dovolí.
 
     Doufám, že  klub bude nadále fungovat v klidu, bez dalších vyhrocených stavů, v souladu s platnými stanovami a zdravým rozumem.
     Přeji Vám všem  krásné jaro, pohodu a zdraví
 
Mgr. Kristina Vaníčková
Předsedkyně KCHŠ
 


- zveřejněno 01.05.2020